Αποτύπωμα

 

Primo Investments
Εκτελεστικός Διευθυντής:
Ιωάννης Δουλγερίδης
Διεύθυνση: Primo Investments
1st floor
Graf-Adolf-Str.41
DE-40210 Düsseldorf
Ταχυδρομική διεύθυνση: Primo Investments
1st floor
Graf-Adolf-Str.41
DE-40210 Düsseldorf
Τηλέφωνο: +49 211 5280 1892
Fax: +49 211 5280 1894
E-Mail: info@primoinvestments.de
Αδεια
Αριθμός μητρώου:
KWG §3280126044
Αρμόδια εποπτική: Bundesanstalt für FinanzdienstleistungsaufsichtStrasse Marie-Curie-Str. 24-2860439 Frankfurt
www.bafin.de