Ισχυρισμός μας

Ως ανεξάρτητος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων, ξεχωρίζουμε τους εαυτούς μας από το γεγονός ότι είμαστε εντελώς ανεξάρτητοι από την επιρροή και τα οποιαδήποτε συμφέροντα τρίτων προσώπων. Εμείς, δεν υπαγόμαστε σε περιορισμούς των πωλήσεων και στην επιλογή των κατάλληλων επενδυτικών προϊόντων έτσι ώστε έχουν τη δυνατότητα όσοι συνεργάζονται μαζί μας να αποφασίσουν αποκλειστικά οι ίδιοι για τον εαυτό τους.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργό διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και μεγάλη προσοχή σε πιθανούς κινδύνους.Επιπροσθέτως, μια ευέλικτη κατανομή των περιουσιακών σας στοιχείων.

Πώς να γίνετε πελάτης

Η αρχή μιας συνεργασίας με την Primo Investments βασίζεται αρχικά πάντοτεσε μια λεπτομερή συζήτηση με τους πελάτες μας. Για την ανάπτυξη μιας βέλτιστης επένδυσης ή της χρηματοδότησης της στρατηγικής, που είναι προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες και τα συμφέροντα του πελάτη, χρειάζεται μια διεξοδική και περιεκτική ανάλυση της τρέχουσας προσωπικής και οικονομικής του κατάστασης.

Έχουμε κεντρίσει το ενδιαφέρον σας; Τηλεφωνήστε μας ή στείλτε μας τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθορίζοντας τον επιθυμητό χρόνο προσωπικής σας επικοινωνίας μαζί μας μέσω e-mail. Είμαστε στην διάθεσή σας και στην ευχάριστη θέση να σας απαντήσουμε.

Τηλεφωνήστε τώρα:            Επικοινωνήστε μαζί μας:

0049 (0211) 5280 1892            info@primoinvestments.de