ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υποστηρίζουμε και συμβουλεύουμε απαιτητικούς ιδιώτες , τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις και και προσφέρουμε ουσιαστικές λύσεις στους τομείς των:

RealEstate

Σας στηρίζουμε, επίσης, σε πολύπλοκα ζητήματα που αφορούν όλους τους τύπους ιδιοκτησίας και τις μορφές των επενδύσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Ολιστική διαχείριση περιουσίας

Η συνεργασία ξεκινά με μια δομικαστική ανάλυση του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού.

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακά στοιχεία και κίνδυνος ελέγχου

Τα περιουσιακά στοιχεία απαιτούν σωστό προσανατολισμό και ιδιαίτερα η έγκαιρη ανίχνευση και η ορθή εκτίμηση των ευκαιριών και των κινδύνων.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων

Ως διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων ορίζουμε την ατομική κατασκευή μιας δομής depot.

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση του Ιδρύματος

Οι απαιτήσεις ως προς τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος είναι πολύπλοκες..

Διαβάστε περισσότερα
Βρείτε τι μπορούμε να κάνουμε για σας. Υπηρεσίες